Juhatus

  • Juhatus

Juhatus üldkoosoleku otsusega (protokoll nr 171 27.03.2015):

  • 1. Sulev Ainlo Juhatuse liige Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus, IT
  • 2. Urve Karp Juhatuse liige Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus
  • 3. Tiia Holm Juhatuse liige Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus
  • 4. Anne Raava Juhatuse liige Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus
  • 5. Jaan Stern Juhatuse liige Projektijuhtimine, finantsjuhtimine
  • 6. Tiiu Uusküla Juhatuse esimees Üld- ja  finants-juhtimine, projekti-juhtimine, toimetised, dokumentatsioon
  • 7. Jüri Vološtšenko Juhatuse liige Projektijuhtimine, looduse vahendamine, loodusharidus

MAKSESTATUUT

Muudetud 14. detsember  2019  juhatuse otsus protokoll 239

Kehtivuse algus 01.01.2020

• LIIKMEMAKSU MAKSEPERIOOD: ÜKS AASTA = 1. JAANUAR – 31. DETSEMBER

• AASTA LIIKMEMAKSU MÄÄR: 10 € (KÜMME EUROT)

• MAKSEVIIS: SULARAHAS KOGUMISLEHE ALUSEL VÕI ÜLEKANDENA KONTOLE NR EE822200221019568422 NEERUTI SELTS SWEDBANK

• MUUD MAKSED JA HINNAD:

• OSALUSTASU ÕPITUBADES 2 € (KAKS EUROT) •

OSALUSTASU TEGEVUSTES VATAVALT KUJUNEVALE EELARVELE

• LOODUSRETKEJUHI TEENUS 1 TUNNI EEST = 15 € (VIISTEIST EUROT)

• LOODUSTOA RUUMIKASUTUSE EEST 1 EPISOOD = 15 € (VIISTEIST EUROT)

• TRÜKISED SARJAST A-5 = 1 € EKSEMPLAR

• RAAMATU KADRINA KIHELKOND LÄBI AEGADE MÜÜK = 10 € EKSEMPLAR

• KÕIK MAKSESTATUUDIGA MÄÄRATLEMATA MAKSED JA HINNAD JUHATUSE OTSUSEL VASTAVALT KONKREETSELE JUHTUMILE (TEENUSED, TRÜKISED JMS)