Leader

LEADER-meede 2.2 toetatud projekt 2016-2019

10 RETKE KORRALDAMINE

Projekti tegevused viiakse läbi Tallinna linnas ja kuues maakonnas – Läänemaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Saaremaal, Tartumaal ja Võrumaal.

Tagamaks piirkonna elanikele sportlik-kultuurilisi aktiivse puhkuse võimalusi nii looduses kui ka  kodulooga tutvumisel korraldab MTÜ Neeruti Selts pikki loodusretki Eesti loodus-kaunitesse paikadesse ning ajalugu tutvustavatesse paikadesse, nagu Tallinna vanalinn ja muuseumid. Õppereisid on järjepidev omaalgatuse, aktiivsuse, sotsiaalsete suhete ja koostöö tugevdamise väljund, mis liidab maakogukondi, loob lisandväärtusi ja sotsiaalseid suhteid, seob põlvkondi, hoiab alal traditsioone. Pikkadele, 2 ööbimisega loodusretkele, võetakse vastaval treileril kaasa isiklikud jalgrattad, mis võimaldavad erinevates paikades suuremal maaalal ringi liikuda, seega rohkem elamusi saada ja rohkem kohaliku elanikkonnaga suhelda.

 LEADER-meede 3.2 toetatud projekt 2016-2019

MUUSEUMITUNDIDE JA MÖÖBLI RESTAUREERIMISE ÕPITUBADE

KORRALDAMINE

Projekti tegevused toimuvad Kadrina alevikus Pargi tn 3 asuvas Neeruti Seltsi loodustoas,

Kadrina valla administratiivalal asuvates väikemuuseumites, Kadrina Keskkooli poiste

tööõpetuse ja tehnoloogia klassis.

Tagamaks piirkonna elanikele kultuuriliselt aktiivse vaba aja veetmise võimalusi pakub

Neeruti Selts muuhulgas ka mitmesuguseid temaatilisi õpitubasid. Üks üldsusele huvi

pakkuv teema on väikemuuseumid ja vanavara. 12 õpitoas mitmesuguse vanavaraga

lähemalt tutvumine ja selle juurde kuuluvate tegevuste/eluviisi elluäratamine on seatud

projekti eesmärgiks Üks üldsusele huvi pakkuv teema on ka vana mööbel. Vana mööbliga

lähemalt tutvumine ja selle restaureerimise juurde kuuluvate töövõtete õppimine on seatud

samuti projekti eesmärgiks. Nendes tegevustes kasutatakse asjatundjatest lektorite ja

juhendajate abi. See on järjepidev omaalgatuse, aktiivsuse, sotsiaalsete suhete ja koostöö

tugevdamise väljund, mis liidab inimesi kogukonnasiseselt, loob lisandväärtusi ja

sotsiaalseid suhteid, seob põlvkondi, hoiab alal traditsioone. Erinevate lektorite kaudu

õpitakse tundma muuseumide töökorraldust ja talletatud vanavara ning väärtusi. Oskused

antakse edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Põlvkonnalt põlvkonnale kultuuripärandi

tutvustamine on rahvakultuuri elushoidmise vorm. Lisandub ka spetsiifiliste tööriistade

käsitsemisoskus.

Projektide lepinguline kaastööpartner on Kadrina vald, kes kindlustab tellitud transpordi kasutamise, tasuta ruumikasutuse Kadrina Keskkoolis ja Pargi tn 3 loodustoas.